ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่15/2565
เรื่อง ข้อบังคับและบททดสอบความปลอดภัย ประเภทปืนยาวลูกซอง และ ปืนคาร์บินสั้น P.C.C.

220808-ประกาศทดสอบความปลอดภัย-shotgun-P.C.C-152565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *