ประกาศสมาคม

ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่6/2559 เรื่อง การจัด Classification ใหม่ของนักกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ

ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่6/2559 เรื่อง การจัด Classification ใหม่ของนักกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ Read More »

ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่4/2559 เรื่อง การจัด Classification ใหม่ของนักกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ

ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่4/2559 เรื่อง การจัด Classification ใหม่ของนักกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ Read More »

ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่15/2565
เรื่อง ข้อบังคับและบททดสอบความปลอดภัย ประเภทปืนยาวลูกซอง และ ปืนคาร์บินสั้น P.C.C.

ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่15/2565
เรื่อง ข้อบังคับและบททดสอบความปลอดภัย ประเภทปืนยาวลูกซอง และ ปืนคาร์บินสั้น P.C.C.
Read More »