IPSCTHAILAND

ติดต่อเรา

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ชั้น 23
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถ.รามคำแหง,แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 08 1319 0011
e.mail thpsa.office@gmail.com