ประวัติสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย และ กีฬา IPSC ในประเทศไทย

กีฬา IPSC เข้ามาในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2529 โดยกลุ่มนักกีฬายิงปืนรบหลักรุ่นที่ 12 ของศูนย์รักษาความปลอดภัย อันได้แก่ คุณ อรรคเดช เรไพจิตต์คุณ ยืนยง โอภากุลคุณ สมศักดิ์ สุดทางธรรมคุณ ทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ เป็นต้น และได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมยิงปืนรณยุทธซึ่ง มีคุณ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นประธานชมรมคนแรก โดยคุณอรรคเดช เรไพจิตต์ เป็นผู้คิดคำว่า “ยิงปืนรณยุทธ” ขึ้น

กีฬายิงปืนรณยุทธ (IPSC) ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และ ได้ทำการติดต่อทางสมาพันธ์ยิงปืนรณยุทธนานาชาติ (International Practical Shooting Confederation) เพื่อทำการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ และ ได้รับการแต่งตั้งผู้แทนสมาพันธ์ในประเทศไทย (Regional Director) ในปี พ.ศ. 2532

ชมรมกีฬายิงปืนรณยุทธไทย ได้ทำการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนได้รับความนิยมมากขึ้น จนมีสมาชิกหลายร้อยคนจาก ชมรม ทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธไทยขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2542 โดยมี พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนแรก และ มีพลเอกวรยุทธ มีสมมนต์ เป็นนายกสมาคมฯ คนที่สอง และ มีพลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนต่อมา

ในปีพ.ศ. 2550 สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับทวีป (Level 4)และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง จนได้รับคำชมเชยจากประธานสมาพันธ์ IPSC ว่าเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬา IPSC และ ได้กล่าวในนิตยสาร IPSC World ถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า “The awards ceremony does not mark the end of this match; it merely marks the starting point of many more high level championships!”

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ พลเอกวินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ได้รับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ซึ่งหมายถึงการมอบหมายให้สมาคมฯ เป็นผู้กำกับดูแลกีฬายิงปืนรณยุทธ (IPSC) ในประเทศไทย และ ยอมรับกีฬายิงปืนรณยุทธ เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ

ผลงานจากการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในต่างประเทศ

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธไทยได้ส่งนักกีฬาออกไปร่วมชิงชัยในการแข่งขันในต่างประเทศมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งในช่วงแรกนักกีฬาจากชมรมยิงปืนรณยุทธ ได้ทำการออกไปแข่งขันในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในการแข่งขันยิงปืนในงานฉลองวันชาติสิงค์โปร์ในปีพ.ศ. 2535 โดยการสนับสนุนจาก พลเอกถาวร รัตนาวดี ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยในขณะนั้น และได้เข้าร่วมการแข่งขัน World Shoot ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ

ในปี พ.ศ. 2536 ชมรมยิงปืนรณยุทธไทย ได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนภายหลังการก่อตั้งสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธไทย ทางสมาคมฯ ได้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศมากขึ้น และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง จนได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศอันดับที่ 14 จากผลการได้รับรางวัลในการแข่งระดับนานาชาติทั่วโลก และ มีนักกีฬาของสมาคมฯ คือ คุณทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ ได้รับอันดับที่ 3 ของโลกในการแข่งขันประเภทรีวอลเวอร์ ซีเนียร์ (Revolver Senior) ในการแข่งขัน World Shoot ในปีพ.ศ. 2551 ณ. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเชีย

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาทีมชาติชุดแรกในประวัติศาสตร์ ภายหลังได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันชิงแชมป์ภูมิภาค รายการ “AustralAsia 2010” ณ.มลรัฐยะโฮบาห์รู ประเทศมาเลย์เซีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 และประสบความสำเร็จสูงสุด โดยได้รับรางวัลรวมถึง 16 รางวัล จากการแข่งขันทุกประเภท