รู้จักกีฬายิงปืนรณยุทธ (IPSC)

IPSC ย่อมาจาก

International Practical Shooting Confederation

หรือ

สมาพันธ์ยิงปืนรณยุทธนานาชาติ

สมาพันธ์ยิงปืนรณยุทธนานาชาติ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1976 จากการประชุมระหว่างผู้ก่อตั้งซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนที่ได้รับเชิญจากประเทศต่างๆ 40 ประเทศ จากทุกมุมโลก ซึ่งการประชุมครั้งนั้นได้จัดขึ้นในเมืองโคลัมเบีย มลรัฐ มิซซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน IPSC เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในกว่า 58 ประเทศ ในทุกภูมิภาคทั่วโลกในการแข่งขันกีฬา IPSC วัตถุประสงค์สูงสุดคือ DVC ซึ่งคือการมุ่งเน้นทักษะการใช้อาวุธปืนโดยให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างทักษะสามด้านคือ

– Deligentia คือ ความแม่นยำ

– Vis คือ ความรุนแรง

– Celeritas คือ ความรวดเร็ว

นักกีฬา IPSC จะต้องทำการแข่งขันด้วยทักษะสามด้านคือ มีความแม่นยำ, ความรุนแรง, และ ความรวดเร็ว ภายใต้กฎแห่งความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืนอย่างเคร่งครัด

การคิดคะแนนในการยิงปืนแบบ IPSC คือ การนำคะแนนที่ได้จากการยิงในแต่ละสนาม (Course of Fire) มาหารด้วยเวลาที่ใช้ในการทำการยิง และจะได้เป็น Hit Factor นักกีฬาที่ได้ Hit Factor มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ซึ่งหมายถึง นักกีฬาที่ยิงแม่นที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Score / Time Spend = Hit Factor

การแข่งขัน IPSC แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

– Level 1: การแข่งขันภายในชมรม : หมายถึง การแข่งขันที่ไม่ได้ขอการรับรองจากสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย

– Level 2: การแข่งขันระดับประเทศ : หมายถึง การแข่งขันที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยรับรอง

– Level 3: การแข่งขันระหว่างประเทศ : หมายถึง การแข่งขันที่ ผ่านการรับรองจากสมาคมฯ และ สมาพันธ์ IPSC เช่น Thailand IPSC National Championship)

– Level 4: การแข่งขันระดับทวีป : หมายถึงการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสมาพันธ์ IPSC ล่วงหน้า 3 ปี เช่น AustralAsia Championship , Europien Championship

– Level 5: การแข่งขันระดับโลก :หมายถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลก (World Shoot) ซึ่งผู้จัดจะต้องเป็นประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากสมาพันธ์ ล่วงหน้า 3 ปี

VDO แนะนำกีฬา IPSC