การสมัครสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้:-
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบสมัครสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย

วิธีสมัคร
1. Download ใบสมัครสมาชิกสมาคม https://ipscthailand.com/howtoregister/
2. ให้สมาชิกเก่าสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 2 ท่าน เซ็นต์ชื่อรับรอง
3. หรือผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 1 ท่าน รับรอง
4. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 402-396983-9
5. กรอกรายละเอียดในใบสมัครแนบรูป, สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบโอนเงิน ส่งไปที่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิก สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย นาย สมศักดิ์ อังศกุลชัย 54/38-39 หมู13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 tel 0-2529-3960-4 08-1612-3050 fax 02-5291363 02-9759669
line id; somsak-orange
อัตราค่าสมาชิก
สมาชิกสามัญรายปี – 1,000.- บาท/ปี

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก